Recent Articles

Hepatit C Nasıl Bulaşır?

| 11 Eylül 2012 | 0 Comments

Hepatit C nasıl bulaşır sorusu oldukça önemlidir. HepatitC nin kan yolu ile bulaştığını belirtmiştik. Kan ve kan ürünleri ile geçebilmektedir. Ayrıca uyuşturucu kullananlarda iğnelerden bulaşması dolayısıyla oldukça yaygın görülür.

Continue Reading

Kronik Hepatit C Belirtileri Nelerdir?

| 10 Eylül 2012 | 0 Comments

Sebat eden bir halsizlik Hafif-orta derece karın ağrısı

Continue Reading

Hepatit C Tedavisi Nasıl Olur?

| 09 Eylül 2012 | 0 Comments

Hepatit C de tedavi hastalığın derecesine göre belirlenir. İnterferon (haftada 3 kez enjekte edilir)

Continue Reading

Kronik Hepatit Hakkındaki Bilinmeyenler

| 09 Eylül 2012 | 0 Comments

KRONİK HEPATİT C DE SİROZ OLUŞUYOR. PEKİ SİROZUN ŞİDDETİNİ ARTIRAN RİSK FAKTÖRLERİ VARMIDIR? 20-30 yıl gibi bir ortalama sürede ortaya çıkan siroz bazı durumlarda şiddetlidir;

Continue Reading

Kronik Hepatit C Nedir?

| 09 Eylül 2012 | 0 Comments

6 aydan daha fazla sürede devam eden hepatit C ile oluşan hepatit durumu kronikleşmiş hepatit C hastalığıdır.

Continue Reading

Hepatit C Belirtileri Nelerdir?

| 09 Eylül 2012 | 0 Comments

Hepatit c belirtileri hafif olarak algılanabilir yada farkında olmadan geçirilebilir. Genel olarak küçük çocuklarda belirtisiz seyreder. Ancak daha büyük çocuklarda yetişkinlerde bazi belirtiler görülür.

Continue Reading

Hepatit C Nedir?

| 09 Eylül 2012 | 0 Comments

Hepatit C virüslerle bulaşan hepatitler arasında kan yolu ile en sık bulaşan tiptir. Bu sebeple özellikle kan nakli ve kan ürünleri ile edinildiğinin bilinmesi oldukça önemlidir. Son zamanlarda tıp literatüründe de yayınların sayısı arttıkça hepatit C ile ilgili bilgilerimizde artmaktadır.

Continue Reading